ΠΑΙΖώΝΤΑΣ

ΠΑΙΖώΝΤΑΣ

Η ομάδα ΠΑΙΖώΝΤΑΣ σχεδιάζει προσεκτικά και υλοποιεί δημιουργικά υπαίθριες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες, που συνδυάζουν αρμονικά το διασκεδαστικό παιχνίδι με τη βιωματική μάθηση και δίνουν σε όλους ανεξάντλητα ερεθίσματα για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας, τη συνεργατική αλληλεπίδραση και διάδραση, την άσκηση των δεξιοτήτων και την καλλιέργεια της περιέργειας και της κριτικής σκέψης.

Η Παι-ζώντας αποτελείται από ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους και επαγγέλματα. Ένα σύνολο δασκάλων παιδικού θεάτρου και φυσικής αγωγής, καλλιτεχνών, εκπαιδευτών υπαίθριων δραστηριοτήτων και προσκόπων, αλλά πρώτα απ’ όλα ανθρώπων που αγαπούν τα παιδιά και πιστεύουν στη διαπαιδαγώγηση και την έκφραση, κυρίως μέσω του παιχνιδιού και της επαφής με τη φύση. Η ανάγκη για επικοινωνία και ταξίδι στη φαντασία, μέσα από το διαδραστικό παιχνίδι, τους έφερε όλους κοντά.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον επικοινωνούν, αλλά πάνω από όλα αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παί-ζουν.