Creative BizLab

Creative BizLab

To Creative BizLab αποτελεί μία δημιουργική συνεργασία επαγγελματιών που πιστεύουν στη δύναμη της δημιουργικότητας του ατόμου και στην αξία της συνεργατικότητας & της αλληλοϋποστήριξης.

Προσφέρουν ένα σύνολο εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δράσεων, προγραμμάτων και συμβουλευτικής υποστήριξης, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ανεξάρτητων δημιουργών, των μικρών δημιουργικών επιχειρήσεων & των νέων ανθρώπων, που θέλουν να φτιάξουν την δική τους δημιουργική επιχείρηση.

Κύριοι τομείς υπηρεσιών:

  • Πωλήσεις σε μεγάλα marketplaces: Etsy, Society6, Tictail, Saatchi
  • Start-up: σχεδιασμός & πρώτα βήματα μίας επιχείρησης
  • Δημιουργία Εταιρικής ταυτότητας
  • Προβολή & προώθηση προϊόντων με Social media marketing (Facebook, Pinterest, Intagram)
  • Tιμολογιακή πολιτική προϊόντων

Το όραμά τους 

Nα ενισχυθεί ο δημιουργικός τομέας της οικονομίας της χώρας, μέσα από την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ανεξάρτητων δημιουργιών, των μικρών επιχειρήσεων & των νέων ανθρώπων, που θέλουν να φτιάξουν την δική τους μικρή δημιουργική επιχείρηση με εξωστρέφεια και στόχευση προς την διεθνή αγορά.

www.creativebizlab.com